La Fundació esta dirigida i governada per un Patronat composat per quatre patrons. Els càrrecs són els de President, Secretari i dos  Vocals. President és el Sr Baltasar Parera i Coll. Secretari el Sr Carles Font i Ausió. Vocals el Sr. Baltasar Parera i Sanglas i el el Sr.  Xavier Font i Ausió.