L’estructura directiva està constituïda pel propi Patronat i els membres que el componen.